Mån - Fre: 10:00-20:00 / Lör - Sön: 10:00-17:00

Integritetspolicy

Inledning

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och det är viktigt för oss att alla känner sig trygga när man använder våra tjänster och besöker våra sidor. 

Om GDPR

GDPR är Europas data och integritetslag som etablerades 2018. Ett av huvudsyftena med GDPR är att skydda individers integritet och rättigheter vad gäller personlig information.

I denna policy berättar vi bland annat om hur vi hanterar personlig information, vilka rättigheter du som interagerar med oss har och vad du kan göra ifall du vill veta mer.

Definitioner

 • Företag syftar till Kiropraktor & Massage Experten, ORG: 0000-0000
 • “Du”, “dig, “din” betyder den individ, organisation eller laglig enhet vars uppgifter vi behandlar
 • “Vi”,”oss”,”vår” syftar till Företag
 • Webbplats hemsidor/webbplatser som ägs av Företag
 • Cookies är små filer som lagras i din enhet i olika syften
 • Enhet syftar till exempelvis mobiltelefon, dator eller laptop
 • Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en specifik individ
 • Behandling är allt som händer och sker. Exempelvis behandling av personuppgifter syftar till allt som händer med en personuppgift.
 • Personuppgiftsansvarig är den organisation, stiftelse, förening eller myndighet som bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur (IMY)
 • Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 
 • Tredje part betyder en annan person, organisation, stiftelse, förening, webbsida, program, tjänst eller företag av någon form

Övriga begrepp i denna policy har samma innebörd som anges i art. 4 i GDPR.

Vid skiljaktigheter går definitioner i GDPR först.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Om vi bestämmer och har möjligheten att bestämma hantering av personuppgifter är vi att anse som Personuppgiftsansvariga. I de fall där vi inte kan bestämma hur personuppgifter hanteras av exempelvis tredje part, har vi inget juridiskt ansvar för. 

Vi har gjort vårt yttersta för att samla deras information nedan där du kan läsa hur de hanterar personuppgifter. 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vi gör vårt yttersta för att arbeta enligt uppgiftsminimering och enbart behandla personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig som besökare, kund eller registrerad en så bra upplevelse som möjligt och uppfylla vår tjänst till dig. Samtidigt som vi ämnar att uppfylla de ändamål som de insamlade uppgifterna blev insamlade för. 

 

Anonyma icke-identifierbara personuppgifter

Vi samlar in anonyma uppgifter vid besök och användning av vår webbplats i syfte att förbättra kundupplevelsen och utveckla våra erbjudanden och tjänster. Anonyma uppgifter är inte på individnivå och kan vara saker så som antalet besök på webbplatsen, klick på knappar, geografisk belägenhet, besökslängd, besök på olika sidor och formulär samt typ av enhet eller webbläsare som används, mm.

 

Identifierbara personuppgifter

Vanligtvis behöver du inte avslöja din identitet för att använda eller utnyttja vår sida men i de fall där du vill bli kontaktad, begärt återkoppling eller anmält dig till ett event eller liknande kan vi komma att behandla dina personuppgifter. 

Främst nedan angivna typer av personuppgifter är de uppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss, ingår ett avtal, eller i övrigt samband med utförande av våra tjänster eller ett uppdrag som vi har blivit anlitade att utföra:

Namn, personnummer, telefon, e-post, adress, användar-ID, organisation/arbetsställe, titel eller övriga personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter när du interagerar med oss eller våra tjänster på olika sätt. Det är upp till dig vilken information du vill göra tillgänglig för oss och när. 

När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla personuppgifter, beroende på vilka uppgifter du väljer att dela med dig utav. Den information som samlas in vid användning av webbplatsen sker enbart vid ditt godtycke. 

Mer information hittar du i vår Cookie Policy.

När du fyller i ett formulär

När du väljer att fylla i ett formulär kan vi få tillgång till personuppgifter som används för att interagera med dig, besvara frågor och rendera tjänster du efterfrågat. Information som kan samlas in: 

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Övrig information du väljer att dela med dig utav

Grund för behandling: Samtycke

Uppgifter vi får från tredje part

Vi kan använda oss av marknadsföringsmedel i form av ex Google eller Facebook (se kompletterande information under rubriken om marknadsföring). Dessa plattformar kan komma att samla in olika typer av information för att fungera korrekt och ge oss möjlighet att kostnadseffektivt exponera vårt varumärke och våra tjänster. Nedan uppgifter kan samlas in i marknadsföringssyfte. 

 • Klick ID
 • Enhetstyp (dator, mobil eller laptop)
 • Webbläsare
 • Element ID (knappar, rutor, bilder eller element som webbplatsen är skapad med)
 • Köpprocess (vilka webbsidor som är besökta innan ett köp/samtal)
 • Knapptryck
 • Val av produkter och tjänster
 • Sidbesök
 • Sidnyttjande (exempelvis hur stor andel av hemsidan som nyttjas)

Grund för behandling: Berättigat intresse.

Dessa uppgifter analyserar vi för att genomföra bättre marknadsföring och möjlighet att kunna ge en så bra användarupplevelse som möjligt genom att kunna skapa webbsidor som våra besökare vill använda. Eftersom marknadsföring kan justeras över tid och likaså de uppgifter som samlas in så kan utsträckningen över vilka uppgifter som samlats in förändras över tid.

Hur länge sparas personuppgifter och var?

Vi gör det vi kan för att enbart spara de uppgifter vi behöver i den längd som de behövs för. Sparar därför enbart i upp till 36 månader om inte andra krav ställs i form av lagar eller om personen/entiteten fortsätter att interagera och kommunicera med oss vilket kan förnya insamlandet. 

Vi gör vårt yttersta för att följa de lagar och regler som ställs på säkerhet och konfidentialitet och strävar därför efter att enbart lagra information inom EU/EES. Om uppgifter lagras utanför gör vi det vi kan för att säkerhetsställa att rätt säkerhet och konfidentialitet

upprätthålls. 

Backup-Lagring kan lagras i ytterligare 6 månader. 

Hur delar vi med oss av personuppgifter?

Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part men vi kan komma att behöva dela personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service, ge dig en bättre upplevelse eller följa lagar, regler, skydda våra intressen och utveckla vår verksamhet i marknadsföringssyfte. 

Vid delning av personuppgifter ingår vi i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Exempel på tjänsteleverantörer och tredje part är leverantörer av: 

 • Leadmanagement-system
 • CRM-System
 • Marknadsföringsföretag och agenturer, Profit Media AB
 • Redovisningskonsulter
 • Dokumenthanteringssystem m.m.

Uppgifter som samlas in i marknadsföringssyfte

Observera att verktygen som listas i följande underavsnitt kanske inte används konstant.

Vi använder oss utav annons-plattformar i marknadsföringssyfte för att nå ut till nya potentiella kunder för att marknadsföra, informera om och utveckla våra tjänster och vårt företag. Det är viktigt för oss att vår annonsering är relevant och intresserar de vi annonserar till och därför kan vi samla in information om klick och åtgärder på vår webbsida. 

Google Ads

Google använder sig av annonsservrar som levererar annonser, dessa servrar använder sig av annonsserver-cookies som hjälper till att inhämta information om placeringar och klick från besökare. När du klickat på en annons kan Google lagra en cookie på din enhet. Viss information så som:

 • Cookie ID
 • Antalet annonsvisningar 
 • Senaste visning (för spårning av konverteringar)
 • Opt-out information 

Tack vare dessa cookies kan Google känna igen din webbläsare för att få reda på vilken annons som resulterade i webbläsarens besök på vår webbplats. 

Vi samlar inte in någon personlig data utan får enbart tillgång till statistik från Google och kan inte i vår annonsering identifiera en specifik individ med denna information som enbart hjälper oss att ta reda på framgångsrik marknadsföring och förbättra vår annonsering.  Vi har inget inflytande på omfattningen av vad Google samlar in för sina kunder eller för egen del.

Opt-out från Google annonsering

Du kan hos Google välja att frånsäga dig skräddarsydd eller personlig annonsering här.

Du kan välja att frånsäga till marknadsföring från tredjepart här

Du kan kontrollera vilka inställningar för din enhet här.

Du kan frånsäga dig på vår webbplats. Mer information i vår Cookie Policy.

Google Tag Manager

Vi använder oss av Google Tag Manager som tillåter oss att samla webbplatstaggar i ett centralt gränssnitt. Google Tag Manager använder inga cookies och samlar inte någon personlig information. Google Tag Manager utlöser enbart andra taggar som i sig kan samla viss information. Verktyget Google Tag Manager får inte tillgång till denna information. 

Mer information här.

Verktyg

För att hemsidan skall fungera korrekt och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt använder vi oss av följande verktyg.

Google reCAPTCHA v2

Denna webbsida använder sig i vissa fall utav Google reCAPTCHA v2 för att vi skall undvika missbruk av våra formulär. Information som Google samlar in är hård- och mjukvaru information om enhet och applikation för en integritetskontroll. Uppgifterna går ej att användas för målgruppsinriktade annonser. 

Här kan du läsa mer om Google och Youtubes integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy

Plausible (Hostad av Profit Media AB)

Vi använder oss av ett analysverktyg som kallas för Plausible. Vi använder Plausible för att förbättra vår webbplats, våra tjänster och vår verksamhet med hjälp av information om hur vår webbsida används och hur besökare brukar webbsidan och dess element (så som; knappar, länkar, bilder mm).

Denna information hjälper oss förstå hur webbplatsen brukas, vad vi gör rätt och vad vi kan förbättra vad gäller bland annat design, utformning av webbplatsen och mer.  

Plausible samlar inte in personuppgifter, lagrar inga Cookies och vi får heller inte tillgång till någon personlig information.

Här kan du läsa mer om Plausible. Den enda skillnaden är att infrastrukturen hostas lokalt i Skandinavien och de som har tillgång till statistiken är vi själva och vår agentur.

Vilka säkerhetsåtgärder kan vidtas av oss?

För att göra vårt yttersta för att skydda din integritet och personuppgifter vidtar vi olika säkerhetsåtgärder. All tillgång till personuppgifter är skyddat med lösenord. 


Organisatoriska säkerhetsåtgärder: 

 • Rutiner 
 • Instruktioner
 • Mer…

Vilka är dina rättigheter enligt GDPR?

Vi tror på att ge alla våra besökare och kunder lika information och rättigheter. 

Nedan är de rättigheter du har enligt GDPR vad gäller dina personuppgifter:

 • Rätten att få information
 • Rätt att få tillgång till uppgifter
 • Rätt att få rättelse av uppgifter
 • Rätten till radering
 • Rätten till begränsning av behandling
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätten att invända
 • Rätten att undvika automatiskt beslutsfattande

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer varvid vi gör vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål när de är lagligt och möjligt för oss.

Du har rätt att åberopa dina rättigheter när du vill och du har rätt att begära ett registerutdrag vilket sker utan kostnad. 

För att åberopa en av dina rättigheter behöver du kunna identifiera dig tydligt för att undvika att begära uppgifter från annan person. För att skydda personuppgifterna är det viktigt för oss att du ger oss tillräckligt med underlag för att vi skall kunna göra en bedömning nog för att avgöra att du är du. 

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy när vi anser att det behövs på grund utav exempelvis lagförändringar eller andra externa/interna förändringar som kräver att vi behöver uppdatera delar eller hela policyn. 

Policyns uppdateringar kan ske vid behov och utan information eller föregående information om ändringar. Se därför till att besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad och informerad om de senaste ändringarna. Du ansvarar själv för att läsa igenom och ta till dig vår integritetspolicy och hålla dig uppdaterad.

Vid inträffade personuppgiftsincidenter

Om det skulle inträffa en incident relaterat personuppgifter där vi anses vara personuppgiftsansvariga kommer vi att anmäla detta till Integritetsmyndigheten (IMY). 

Om vi anser att du behöver informeras kommer du att få information via tillgänglig kommunikationskanal.

Kontakta oss

Vi gör vårt yttersta för att bistå dig med den information du söker så kontakta oss gärna om du har tankar eller funderingar kring hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att beroende på förfråga så kan vi komma att behöva styrka din identitet för att undvika att personuppgifter hamnar i fel händer. 

Vi försöker svara på legitima önskemål inom en månad.

Nedan hittar du kontaktuppgifter gällande personuppgifter:

 • E-post: info@massageexpert.se
 • Postadress: Vegagatan 20, 413 09 Göteborg

Du har även rätt att kontakta den svenska tillsynsmyndigheten för att lämna klagomål.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Telefon: 08-657 61 00. 

E-post: imy@imy.se. 

Scroll to Top